Opnieuw zeldzame vogelsoorten aangetroffen op Park Vliegbasis Soesterberg

Opnieuw zeldzame vogelsoorten aangetroffen op Park Vliegbasis Soesterberg

Utrechts Landschap heeft in 2018 opnieuw zeldzame vogelsoorten aangetroffen op Park Vliegbasis Soesterberg. Tijdens onderzoek naar grondbroeders werden vijf territoria van de grauwe klauwier geteld. Tevens troffen de onderzoekers broedgeval aan van de draaihals, de meest zeldzame specht in Nederland.

Om te zien hoe de natuur zich ontwikkelt en welk effect het beheer heeft, vinden in de gebieden van Utrechts Landschap regelmatig onderzoeken, tellingen en inventarisaties van planten en dieren plaats. De natuurbeschermingsorganisatie maakt daarbij gebruik van ecologische bureaus en honderdduizenden waarnemingen van vrijwilligers. Utrechts Landschap liet in 2018 de grondbroeders op het uitgestrekte droge schraalgrasland, de heide en langs de bosranden van de vliegbasis inventariseren.

Grauwe klauwier

Tijdens de inventarisatie bleek opnieuw dat het om een enorm waardevol gebied gaat: de onderzoekers troffen vijf territoria aan van de grauwe klauwier. Deze bedreigde vogelsoort staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en gaat in aantal enorm achteruit. De vogel broedt in ruige, halfopen gebieden met opslag van struweel en jonge bomen: iets dat op Park Vliegbasis is ruime mate aanwezig is. Blijkbaar kan de vogel op de basis ook voldoende voedsel vinden: hij leeft van grote insecten als kevers, bijen en hommels, hagedissen, kleine zoogdieren en jonge vogels.

Draaihals

Misschien nog spectaculairder was het aantreffen van eenbroedgeval – met vliegvlugge jongen – van de draaihals, de zeldzaamste specht van Nederland. Sinds de eeuwwisseling broeden er jaarlijks hooguit enkele tientallen paren in Nederland. De vogel staat op de Rode Lijst als ‘ernstig’ bedreigd. De goed gecamoufleerde vogel broedt in oude, meestal deels verrotte loofbomen. De voornaamste voedselbron zijn mieren, die ze in de bomen en op de grond zoeken. Om de mieren te pakken, steekt de draaihals zijn kleverige tong in de mierengangen. De draaihals dankt zijn naam aan de flexibele hals, die in vreemde kronkels gedraaid kan worden.

Kraamkamer

Park Vliegbasis Soesterberg ligt midden op de Utrechtse Heuvelrug en heeft een ongekend rijke biodiversiteit. Sinds Utrechts Landschap het natuurgebied beheert en er inventariseert, zijn er al veel bijzondere soorten aangetroffen, zoals een voor Nederlandse begrippen grote populatie veldleeuweriken, broedende tapuiten, de nachtzwaluw, heidevlinder, kommavlinder, het heideblauwtje, de blauwvleugelsprinkhaan, muizenoor en dwergviltkruid. Met meer dan 2.000 soorten planten en dieren vormt Park Vliegbasis Soesterberg de kraamkamer van de Utrechtse Heuvelrug.

Over Utrechts Landschap
Utrechts Landschap is dé beschermer van natuur en monumentaal erfgoed in provincie Utrecht. We zijn in 1927 opgericht. Utrechts Landschap heeft momenteel 600 vrijwilligers, 26.500 Beschermers en 63 Bedrijfsvrienden.

Onze natuur en erfgoed is letterlijk dichtbij Utrechters. We kopen natuurgebieden aan, ontwikkelen ze als het nodig is, maar vooral: we beheren natuur voor altijd. Die prachtige natuurgebieden zijn stuk voor stuk toegankelijk voor alle inwoners van onze provincie en voor hen die buiten Utrecht wonen. Daarnaast hebben we belangrijk monumentaal erfgoed onder onze hoede: meerdere landgoederen met opstallen, 23 werkende molens en Kasteel Loenersloot.

Tije en Wethouder Fluitman slaan eerste paaltjes Klimbos Zeist

Tije en Wethouder Fluitman slaan eerste paaltjes Klimbos Zeist

Plaats Tijes Toren is gemakrkeerd

Op maandag 28 januari sloegen Wethouder Marcel Fluitman en de jonge projectleider Tije Kupers de symbolische eerste paaltjes voor Tijes Toren, het startplatform van Klimbos Zeist. Onder toeziend oog van vele betrokkenen zetten zij de piketpaaltjes uit waar de bouwer mee aan de slag kan. Na afloop bedankten zowel de wethouder als Tije alle aanwezigen.

De bouw op locatie gaat binnenkort dan echt beginnen en volgens planning gaan in april de eerste gasten ‘de boom in’! Naast de bouw van het klimbos krijgt ook de horecaruimte een nieuwe uitstraling. Beiden passen goed bij de nieuwe, frisse koers die Dijnselbrug zet. Op termijn moet Dijnselburg hetsport- en ontmoetingscentrum van Zeist worden. Daar hoort ook een uitgebreidere programmering bij; met ook nieuwe activiteiten gelanceerd zoals Aqua Bootcamp en een borstcrawl cursus.

 

Nominatie voor Kerckebosch Zeist als meest natuurinclusieve wijk

Nominatie voor Kerckebosch Zeist als meest natuurinclusieve wijk

Zeist, 29 januari 2019. Kerckebosch Zeist is genomineerd als meest natuurinclusieve gebiedsontwikkeling. De prijsvraag Bouwen en Biodiversiteit geeft een podium aan vernieuwende projecten die bouwen aan een gezonde leefomgeving voor mens en dier. Initiatiefnemers zijn DuurzaamDoor en de Participatietafel Biodiversiteit met deelnemers als IVN, LNV, provincie Noord-Holland, AM, Ballast Nedam Development en Wageningen University & Research. Tweede nominatie is voor Hoogbouwkavel Leidsche Rijn Centrum Noord. Op 11 april 2019 tijdens Building Holland in de RAI wordt bekendgemaakt wie de winnaar is

Ecologische visie

Al twaalf jaar ontwikkelt Kerckebosch zich vanuit een ecologische visie. Vanaf het begin van de vernieuwing staan natuur en wonen naast elkaar. Een gewaagde keuze waarvoor gemeente Zeist en woningcorporatie Woongoed Zeist terecht een compliment verdienen, vindt directeur Evert Jan Roelofsen van de Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch. ‘Vanaf het prille begin is het versterken van de natuur, biodiversiteit en groen een belangrijk uitgangspunt. Toen we startten met de uitvoering van het plan was het nog crisis, toch is bewust gekozen om wel van start te gaan. Door stapsgewijs te ontwikkelen konden we sturen op behoud van groen en kwaliteit, én tegelijk inspelen op behoeften in de markt.’

Extra woonkwaliteit

Door bestaande natuur in Kerckebosch zoveel mogelijk te bewaren, is volgens Roelofsen juist extra woonkwaliteit ontstaan. Dit betekent bomen verplanten als het kan, in plaats van kappen. Maar ook kaphout hergebruiken voor speelplekken en bankjes, en overtollig water opvangen en afvoeren via wadi’s en halfdoorlatende materialen. Daarnaast is geïnvesteerd in nieuwe natuur, zoals de aanplant van nieuwe heide in het bosgebied. Het Energieplein in het hart van de wijk is met stroom uit planten, E-bikes en bewegingstegels een proeftuin voor het opwekken van duurzame energie.

Organische werkwijze

Hierdoor is een unieke wijk ontstaan waar bewoners zo vanuit hun voordeur in het bos of op de hei staan. De organische werkwijze maakte het mogelijk om steeds andere oplossingen uit te proberen dan de gebruikelijke. En ontwikkelaars bij elke gronduitgave uit te dagen en verleiden om met duurzame projecten te komen als bijdrage aan dit prestigeproject. Bijzonder is de rol van het Utrechts Landschap dat eigenaar is van het groen in de wijk. Zij organiseren natuurwerkdagen en excursies om bewoners te enthousiasmeren en betrekken bij het onderhoud van het groen.

Bouwen en biodiversiteit

De prijsvraag geeft een podium aan opdrachtgevers die op vernieuwende wijze natuurinclusief bouwen, en zo anderen weten te inspireren.Aanleiding is de toenemende druk op stedelijk en landelijk gebied, en de effecten van de klimaatverandering die steeds beter voelbaar zijn zoals hittestress of overlast door regenwater. Bouwen met oog voor de natuur draagt volgens de initiatiefnemers bij aan een gezonde, aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving voor mens en dier. Voorwaarde is dat natuur een vaste plek krijgt in het bouwproces vanaf het begin van de planvorming. 11 april maakt de jury bekend wie de winnaar is.

 

Matthäus Passion in Zeist door Ars Musica Concertkoor en Orkest

Matthäus Passion in Zeist door Ars Musica Concertkoor en Orkest

Maandag 15 april Grote Kerkzaal Evangelische Broedergemeente Zeist

Bach vertelde met zijn Matthaüs Passion op muzikale meesterlijke wijze het lijdensevangelie van Christus. Op maandag 15 april om 19.00 uur voeren het Ars Musica Concertkoor en Orkest en verschillende topsolisten onder leiding van Patrick van der Linden dit meesterwerk uit in de sfeervolle, intieme Grote Kerkzaal van de Evangelische Broedergemeente in Zeist.

Voor de tweede keer wordt deze prachtige muziek in de Grote Kerkzaal van de Evangelische Broedergemeente in Zeist uitgevoerd. Het Ars Musica Concertkoor en Orkest en topsolisten, waaronder Jan van Elsacker (evangelist), Daniël Hermán Mostert (Christus) en Margreet Rietveld (sopraan), staan op het podium. Ralph Rousseau bespeelt de gamba. Onder leiding van dirigent Patrick van der Linden laten zij op meeslepende en integere wijze het publiek het eeuwenoude, aangrijpende verhaal opnieuw beleven. Hoogte- en dieptepunten in het verhaal, verraad, spot, verdriet, vertwijfeling en liefde worden meeslepend vertolkt door koor en orkest.

Eeuwen geleden werd het muziekstuk voor het eerst op Goede Vrijdag uitgevoerd en nog steeds trekt het jaarlijks volle zalen. Voor heel wat mensen is de ‘Grote Passie’ de grootste muzikaleschepping aller tijden. Voor velen raakt zij een extra snaar, omdat de teksten regelrecht uit de Bijbel komen.

Kaarten zijn te koop op www.klassiekemuziek.nl/ebg-zeist en kosten 39 euro.

Uitvoerenden:

Ars Musica Concertkoor
Ars Musica Orkest
Jan van Elsacker, evangelist Daniël Hermán Mostert, Christus Margreet Rietveld, sopraan Robert Kruizenga, alt

Falco van Loon, tenor Florian Just, bas
Ralph Rousseau, gamba

Patrick van der Linden, dirigent

Hallo familie, een droomwereld vol wonderlijke wezens

Hallo familie, een droomwereld vol wonderlijke wezens

Op zondag 10 februari 2019 is familievoorstelling Hallo familie (8-108 jr) te zien in Theater Figi, Zeist.
In Hallo familie laat theatermaker Moniek Merkx het publiek via de ogen van een kind naar haar familie kijken. We schakelen tussen de echte wereld met drukke ouders en een steady oma, naar een droomwereld vol wonderlijke wezens en bizarre situaties. Naast zeven professionals spelen er een echte oma en een echt kind mee.

Groen mannetje
Het publiek bekijkt een familie door de ogen van een kind. Wat krijgen we te zien?
Merkx: “Het begint met ouders die vooral met zichzelf bezig zijn en het kind over het hoofd zien. Uit verveling gaat het kind verhalen verzinnen. Ze probeert de dingen die ze half heeft opgevangen in de echte wereld met een eigen logica in elkaar te zetten. Door er een spel van te maken, fantaseert ze nieuwe situaties. In de voorstelling hebben we een ‘imaginary friend’ die haar helpt haar fantasie in te gaan: het groene mannetje. Het ene moment fantaseert het kind twee mensen die verliefd op elkaar zijn, het volgende moment een woeste dino, een dromerige zee of een huilebalk die je niet begrijpt. De volwassenen om het kind heen komen steeds meer tevoorschijn als kinderachtige poppenfiguren.”

Soep en afwasmiddel
Hallo familie speelt zich af in een keuken. Waarom koos je voor deze setting?
Merkx: “Families ontmoeten elkaar vaak aan de keukentafel. Ik heb gekozen voor een ouderwetse, realistische omgeving, een keuken met de geur van soep en afwasmiddel. Vanuit de keuken komen al die fantasieën tevoorschijn. Steeds als je denkt, nu snap ik het, komt er een nieuwe fantasie bij.”

Tot op celniveau
Het thema familie is een rode draad in je werk. Hoe belangrijk is jouw eigen familie voor jouw werk?

“Mijn eigen familie is een eeuwige bron van inspiratie. Ze hebben me totaal gevormd, soms tegen wil en dank. Ik ontdek nog steeds automatische reacties die dan bijvoorbeeld een letterlijke imitatie van mijn moeder blijken te zijn. Ja, tot op celniveau zitten die mensen in je. Als kunstenaar moet je altijd aan zelfonderzoek doen, dus dan kan je niet om je familie heen. Daarbij houd ik van groepen waar steeds nieuwe mensen in komen. En daarom is repeteren ook zo eindeloos aantrekkelijk. De cast en crew van Hallo familie vormt een tijdelijke familie en natuurlijk is Maas voor mij ook een grote familie.”

Hallo familie in Zeist
Theater Figi, Het Rond 2, 3701 HS Zeist
Aanvang: zondag 10 februari, 15:00
Toegang: €15,50
Reserveren: www.figi.nl / 030 692 7400

Start bouw 80 sociale huurwoningen in Kerckeboch (Zeist)

Start bouw 80 sociale huurwoningen in Kerckeboch (Zeist)

 

De bouwdoeken op de hekken lichten al een tipje van sluier op. Hier komen straks twee mooie woongebouwen met 80 sociale huurwoningen. Woningcorporatie Woongoed Zeist is de opdrachtgever. Bouwbedrijf Bam bouwt de woningen. Ze zijn inmiddels gestart met de heiwerkzaamheden. Geen palen die met een klap in de grond geslagen worden, maar een machine die een diep gat boort en dat volstort met beton. Hier komen 80 energiezuinige woningen die helemaal aansluiten bij de mooie nieuwbouw in Kerckebosch Zeist.

Energiezuinig en gasloos

Woongoed Zeist zorgt voor betaalbare woningen in Zeist voor mensen met een bescheiden inkomen. “Omdat de woonlasten voor een groot deel worden bepaald door de energielasten zetten we flink in op duurzaamheid,” vertelt projectleider Henk van Veldhuisen. “Want energiebesparing is nodig voor het klimaat, maar moet ook gepaard gaan met een lagere energierekening.” Conform de huidige regels worden de woningen niet alleen zeer energiezuinig, maar ook gasloos.

Bouwfeestje in het voorjaar

In april zijn de eerste contouren van de gebouwen zichtbaar en vieren we met de toekomstige bewoners de bouw. In 2020 krijgen zij hun sleutel en kan het verhuizen beginnen.

Dutch All Stars Jazz Band is zondagmiddag 10 maart om 14.30 uur te gast bij Jazz Club Zeist

Dutch All Stars Jazz Band is zondagmiddag 10 maart om 14.30 uur te gast bij Jazz Club Zeist in het “TorenlaanTheater”.

De band is gestart in 2000 en is sindsdien een graag geziene gast in jazzclubs, op festivals en bij andere culturele evenementen, zowel in binnen- als buitenland. Met aanstekelijk enthousiasme brengen de bandleden een heel gevarieerd repertoire: New Orleans, Dixieland, Blues, Chicago-style,Mainstream, Swing, Close Harmony Singing, Boogiewoogie, etc. etc. Hierbij zijn invloeden van Louis Armstrong, Fats Waller, Benny Goodman,Eddie Condon en vele andere jazzgrootheden herkenbaar. Terecht kan worden gesteld dat “The Dutch All Stars Jazz Band” zeker tot één van de toonaangevende jazzformaties van Nederland kan worden gerekend.

Samenstelling Dutch All Stars Jazz Band:          Kuuk Griep – slagwerk     Jacques Kingma – contrabas           Jan Gombert – banjo/gitaar/piano        Eelco van Velzen – trombone          Hans Verheul – klarinet/saxen        Frans van Wasbeek – trompet/cornet/bügel/vocals/bandleader.

De zaal aan de Torenlaan 38 te Zeist is open vanaf 14.00 uur, waar toegangskaartenà € 12,50 p.p. zijn te verkrijgen, of reserveren via onze website www.jazzclubzeist.nl

 

Nieuwe intakeprocedure zorgt voor kortere wachtlijsten bij GGZ-organisatie Dokter Bosman

Nieuwe intakeprocedure zorgt voor kortere wachtlijsten bij GGZ-organisatie Dokter Bosman


Amersfoort, 28 januari 2018 – Sinds GGZ-organisatie Dokter Bosman een online vragenlijst gebruikt bij de intake, worden de wachtlijsten steeds korter, terwijl het aantal cliënten niet afneemt. Psychiater en oprichter Michiel Bosman legt uit hoe dat kan.

Dokter Bosman zal ook dit jaar weer met zo’n 15% groeien. Desondanks worden de wachtlijsten niet langer, maar juist korter. “Onze online intakeprocedure begint zijn vruchten af te werpen”, vertelt Michiel Bosman.

Op het moment dat mensen zich online aanmelden bij Dokter Bosman, vullen ze een digitale vragenlijst in. “Een van onze behandelaren bekijkt de vragenlijst als die bij ons binnenkomt en neemt vervolgens telefonisch contact op met de nieuwe cliënt. De behandelaar stelt in zo’n gesprek wat vragen over zaken waar de vragenlijst geen uitsluitsel over geeft”, legt Michiel Bosman uit. Inmiddels heeft Dokter Bosman sinds de invoering van de online vragenlijst 2500 intakes en behandeltrajecten bekeken. “Zo hebben we ontdekt dat de uiteindelijke behandelduur samenhangt met de ernst van het beeld dat we vaststellen bij de intake.” Concreet betekent dit dat op het moment van inschrijving redelijk goed te voorspellen is hoe lang de behandeling gaat duren en hoeveel behandeluren er voor een cliënt gereserveerd moeten worden. Dat maakt de organisatie een stuk efficiënter.
Behandelduur voorspellen

“Vroeger lieten we cliënten gewoon instromen en hielden we geen rekening met de verwachte behandelduur in onze processen”, legt Michiel Bosman uit. “We houden nu al aan het begin van een behandeling rekening met de behandeltijd. Hiermee voorkom je over- en onderbehandeling en dat maakt het een geweldig stuurinstrument. Je ziet nu ook beter wanneer er ruimte is voor nieuwe cliënten, waardoor de wachtlijsten korter worden. De behandelaren zijn er ook ontzettend blij mee, want ze hoeven nu minder op intuïtie te varen. Door met data te werken, kun je op individueel niveau veel beter gepersonaliseerde, en daarmee efficiëntere, zorg leveren. Dit maakt het voor iedereen prettiger.”

Positieve gezondheid

Een andere reden dat de gemiddelde behandeltijd bij Dokter Bosman korter wordt, is dat de organisatie als eerste GGZ-organisatie van Nederland werkt met het concept Positieve Gezondheid. Daarbij wordt niet gefocust op de klachten die iemand heeft, maar op de aspecten van zijn of haar leven waar de klachten invloed op hebben. “Behandelaren kunnen in overleg met de cliënt naar een bepaald doel toewerken en hoeven minder te focussen op het verminderen van klachten. Je kunt het resultaat van debehandeling en het bereiken van de doelen van de individuele cliëntdus veel beter vaststellen. Cliënten krijgen hiermee een beter zorgaanbod.”

Dokter Bosman heeft specialistische kennis in huis op het gebied van onder andere depressies, burn-outs, AD(H)D, hoogbegaafdheid, PTSS, stemmingswisselingen, dwang, angsten en autisme. Voor cliënten met autisme is het Autisme Kenniscentrum opgericht. Dokter Bosman is een jonge innovatieve organisatie.Het grootste verschil met andere organisaties zit ‘m niet in de cliënten die we hebben of hun problematiek, maar de oplossing die we de mensen bieden. Geen gewone zorg, maar maatwerk. Bij ons wordt de toon niet gezet door regels en strakke protocollen, maar door de cliënten en de behandelaars zelf. Dat is ook Dokter Bosman.

Er zijn 25 vestigingen over de breedte van Nederland van de Randstad tot de Achterhoek.

Samen voor een gezonde sport in Zeist

Samen voor een gezonde sport in Zeist

Zestien Zeister sportverenigingen met een drank- en horecavergunning, Sportief Zeist, GGD regio Utrecht (GGDrU) en gemeente Zeist maakten afspraken over het alcoholgebruik. Tegen alcohol onder de 18 jaar zeggen zij: ‘nee.’ Op woensdag 23 januari ondertekenden deze partijen het bijbehorende convenant. Hiermee dragen zij met elkaar bij aan gezond en veilig opgroeien in Zeist.

Jongeren drinken nog vaak te vroeg en te veel. Dit is schadelijk voor hun ontwikkeling.

Zeist wil graag dat jongeren gezond opgroeien en niet worden blootgesteld aan de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik op jonge leeftijd.

18-minners

Sinds de verhoging van de leeftijdsgrens naar 18 jaar om alcohol te mogen kopen en drinken (drank- en horecawet 2013) blijkt het echter moeilijk om de afspraken na te leven. Cijfers van GGDrU en jaarlijkse steekproefonderzoeken met mystery guests door de gemeente laten dit ook zien. Er wordt nog steeds geschonken aan en gedronken door 18-minners. Er is meer nodig. Daarom sloegen de genoemde partijen de afgelopen tijd de handen ineen en werkten aan gezamenlijke afspraken.

Stimuleringscampagne

Om deze boodschap te bekrachtigen start in het voorjaar van 2019 een gezamenlijke campagne. Deze is ontwikkeld met bestuursleden en jonge leden van de verenigingen. De campagne sluit aan bij de boodschap van NIX18. Tijdens de ondertekening van het convenant is het campagnebeeld onthuld door wethouder Laura Hoogstraten.

Partners in gezondheid

Het convenant is ondertekend door de alcohol schenkende sportverenigingen in Zeist: SV Phoenix, ZSV Schaerweijde, Club de Pétanque Les Cailloux, CKV RDZ, TV Griffensteyn, TV Shot, TV Bosch en Duin, D.S.C. Den Dolder, ZSC Patria, SV Zeist, VV Jonathan, VV FZO, SV Saestum, S.V. Austerlitz,  VV ’t Vliegdorp en Cito Zeist. En daarnaast door de GGDrU, Sportief Zeist en wethouder Laura Hoogstraten, namens het college van burgemeester en wethouders.