Welzijn van ouderen en mantelzorgers staat bij Villa Pavia centraal

Welzijn van ouderen en mantelzorgers staat bij Villa Pavia centraal

Villa Pavia in Zeist biedt aan zorgbehoevende ouderen een comfortabele, veilige en gezellige woonomgeving, waarin zij van deskundige en vriendelijke medewerkers kwalitatief hoogwaardige zorg en aandacht ontvangen. Villa Pavia is echter meer dan een prachtige en veilige woonplek maar beschikt ook over een zorghotelfunctie waar ouderen optimaal kunnen herstellen en revalideren. “Daarbij bieden wij vele mogelijkheden om de mantelzorger te ontlasten” laat Directeur Zorg van Valuas Zorggroep Andrea Reidsma weten.

Andrea Reidsma: “Onze gasten kunnen terecht voor een korte of langere logeerperiode.

We zijn een ideale zorglocatie met een breed scala aan diensten die de verzorgende partner of familielid ondersteunen en ontlasten.” De Directeur Zorg merkt aan de toenemende vraag dat mantelzorgers in de huidige maatschappij een steeds zwaardere taak toebedeeld krijgen. “Zij hebben behoefte aan ondersteuning die hen ontlast en ontzorgt in de praktische en emotionele zin van de dagelijkse zorgtaak. Wij nemen veel uit handen van de mantelzorger. Dit varieert van dagverzorging tot regelmatig logeren. Ook ondersteunen en adviseren wij mantelzorgers in wet- en regelgeving en het vinden van de meest passende financiele ondersteuning of meest passende zorgindicatie. Op deze manier wordt de partner en andere mantezorgers optimaal ondersteunt en ontlast zodat deze zijn of haar taak langer en met meer tevredenheid kan volhouden.”

Ook intensieve zorgtrajecten kunnen begeleid worden. “Mensen die regelmatig moeten herstellen van bijvoorbeeld een behandeling voor een vorm van kanker, in aansluiting op de ziekenhuisopname ondersteunen wij en bieden wij een structurele logeerplek.” Dat hoeft echter niet beslist 24-uurs zorg te zijn. We kunnen ook alleen overdag een partner of mantelzorger ontlasten”, legt Andrea Reidsma de mogelijkheden binnen Villa Pavia uit.

Kennismaken met Villa Pavia  

Naast het tijdelijk verblijven kan er natuurlijk ook op comfortabele wijze gewoond worden in Villa Pavia. Het kan voor aspirant-bewoners echter een hele stap zijn om hun vertrouwde woonomgeving te verlaten. Een eigen huis waar soms decennia lang in is gewoond verlaat je niet zomaar. “We nodigen belangstellenden dan ook altijd uit om bij ons te komen kijken. Je kunt het nog zo mooi telefonisch vertellen of in een brochure of website laten zien, maar de sfeer kun je alleen zelf proeven en ondergaan”, weet Andrea Reidsma uit ervaring. “Bij een persoonlijke ontmoeting komen we het beste achter de woon- en zorgbehoefte van een potentiële bewoner. We willen goed te weten komen wie degene is als mens en persoon. We richten wonen en zorg om de persoon heen, waarbij we er altijd vanuit gaan dat de persoon zoveel mogelijk de regie in eigen hand kan houden. Wooncomfort staat hierbij voorop met zorg in allerlei vormen en manieren, van laag tot intensief.” Bij alle beslissingen die genomen worden staat het contact met de familie voorop. “Die weten precies wat belangrijk is voor hun ouder of familielid. Ze kennen de persoon als geen ander. Een broer of zus, zoon of dochter kunnen weer echt naaste zijn en ‘gewoon’ familielid. Alle zorgtaken die ze vaak als mantelzorger op zich genomen hebben worden in Villa Pavia door professionele krachten voortgezet.” De familie blijft betrokken en is onderdeel van Villa Pavia. Zo is het heel vanzelfsprekend dat familieleden regelmatig aanweig zijn en bojvoorbeeld mee eten of blijven logeren.

DCIM100MEDIADJI_0012.JPG

Kerstconcert door Cantiamo Bij Monuta Nijenheim

Kerstconcert door Cantiamo

Bij Monuta Nijenheim

page2image3104

Datum: Tijd: Locatie:

Donderdag 13 december 2018 Van 14.00 tot 16.00 uur Monuta Nijenheim Kroostweg 33, Zeist

Voor nabestaanden kan het jn zijn om herinneringen aan een overleden dierbare levend te houden. Daarom organiseren wij een kerstconcert van 14.00 tot 16.00 uur. U bent van harte welkom! Wij zorgen voor een hapje en een aantal drankjes.

Het gemengde koor Cantiamo te Austerlitz brengt prachtige kerstliederen ten gehore onder leiding van dirigent Arie Perk en harpist Lisa Kurstjens.

Om geheel in de kerstsferen te komen, wordt de Rubenszaal van Monuta Nijenheim omgetoverd in een prachtige kerstzaal. Het team van Monuta Nijenheim zorgt dat u kunt genieten van een hapje en een drankje.

Aanmelden

Komt u naar ons kerstconcert op donderdag 13 december? Meld u dan voor woensdag 12 december aan via zeist@monuta.nl of bel met 030 – 695 14 44, op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 16.30 uur. Na aanmelding bent u van harte welkom bij ons aan de Kroostweg 33 in Zeist.

Monuta Nijenheim

Kroostweg 33, Zeist www.monuta.nl/zeist

Nijenheim

page2image15008page2image15600page2image15760page2image15920page2image16080page2image16240page2image16400page2image16560page2image16984page2image17144page2image17304page2image17464page2image17624page2image17784page2image17944page2image18104page2image18264page2image18424page2image18584page2image18744page2image18904page2image19064page2image19224page2image19384page2image19544page2image19704page2image19864page2image20024page2image20184page2image20344

De Parel van Zeist

Kent u het Kleine restaurant aan de Jagerlaan met slechts vijf tafels? Restaurant De Beyerick is echt de parel van Zeist! Gastvrouw en sommelier Rosalie Heintzberger zorgt meteen voor een hartelijke ontvangst, wat het huiskamergevoel in deze knusse zaak nog versterkt. Met eervolle vermeldingen in de Misset gaat echtgenoot Marcel uit van de klassieke Franse basis maar vult die aan met eigentijdse accenten, vaak friszure smaken of een zoetje. Spannend. De cuissons en de pure smaken van de ingrediënten bij elkaar zijn telkens zeer goed. Ook de bordpresentaties zijn mooi. Het vijfgangenmenu is een aanrader en geeft een goed beeld van de keuken. Aan deze geraffineerde kookstijl koppelt Rosalie prima wijnen waarover goed is nagedacht, wijnen die overigens een goede wijnbehandeling krijgen en interessant worden toegelicht. Een fijn adres waar je in de watten gelegd wordt.

 

Een nieuwe toekomst voor gebied Dijnselburg

Een nieuwe toekomst voor gebied Dijnselburg

Een nieuwe toekomst bedenken voor het gebied rond landgoed Dijnselburg. Daar gaat de gemeente Zeist in 2019 volop mee aan de slag. De gemeenteraad heeft op 15 november jl. de kaders vastgesteld waaraan het gewenste toekomstbeeld voor het gebied moet voldoen. De raad heeft nog twee extra kaders meegegeven voor de gebiedsvisie: zorg dat het landgoed Dijnselburg zo ontwikkeld wordt dat het karakter behouden blijft en zorg dat er op het landgoed geen doorgaande weg komt voor gemotoriseerd verkeer.

Dijnselburg is het gebied tussen de Amersfoortseweg, Huis ter Heide, de A28 en de Panweg. Het gebied moet beter toegankelijk worden en een mooiere, aantrekkelijkere uitstraling krijgen met in ieder geval ruimte voor wonen en recreatie. En met ruime aandacht voor de cultuurhistorische waarde van Dijnselburg.

Kansen

In Dijnselburg speelt een aantal ontwikkelingen, die aanleiding geven om na te denken over de toekomst van dit gebied. Zo is de eigenaar van camping Dijnselburg in gesprek met projectontwikkelaar BAM voor mogelijke woningbouw. Ook de eigenaar van het Chinees-Indisch restaurant Tong Ah is hierop aangesloten. Verder heeft de eigenaar van het landgoed Dijnselburg ook plannen voor herbestemming van het landgoed. De gemeente wil graag onderzoeken welke ontwikkelingsmogelijkheden er zijn voor deze gebieden, waarbij het doel is om de versnippering van het gebied tegen te gaan en meer eenheid te creëren met ruimte voor wonen, groen en recreatie.

Interactief proces

De gemeente start begin 2019 een interactief proces waar geïnteresseerden en belanghebbenden aan kunnen meedoen. De gebiedsvisie wordt vervolgens in de komende jaren uitgevoerd.

Het interactieve proces begint met een startbijeenkomst waar alle belanghebbenden en andere belangstellenden welkom zijn. Deze bijeenkomst vindt begin 2019 plaats. Een uitnodiging hiervoor wordt huis aan huis verstuurd naar alle adressen in en vlakbij het plangebied. Ook in de Nieuwsbode wordt de startbijeenkomst aangekondigd. Na de startbijeenkomst volgen interactieve sessies .Met als eindresultaat: de gebiedsvisie. De verwachting is dat de visie rond de zomer 2019 klaar is.

Wat is een gebiedsvisie

Een gebiedsvisie is een visie op een bepaald gebied: hoe zouden we dat willen gebruiken en inrichten? Welke activiteiten zouden er wel of niet plaats mogen vinden? Aan welke functies hebben we als gemeente nu en in de toekomst behoefte en hoe past dat eventueel in dit gebied? De visie is een plan op hoofdlijnen, verdere concrete invulling gebeurt door het vaststellen van een bestemmingsplan voor (een deel) van het gebied.

WINTERWANDELINGEN IN AUSTERLITZ

WINTERWANDELINGEN IN AUSTERLITZ

Gilde Zeist organiseert wandelingen op de zondagochtend in de prachtige bossen rondom Austerlitz. Een prettige manier voor vroege vogels om op de zondagochtend eens even de benen te strekken.

Iedere eerste zondag van de maand wordt er in een rustig tempo gewandeld. De routes zijn zo gekozen dat elke maand een ander landgoed wordt bezocht: Landgoed Bornia / Heidestein, het bos van Landgoed Noordhout, het gebied rondom de Pyramideen de omgeving van het Beauforthuis. Regelmatig is er een rust-/vertelmoment gepland. Na afloop kunnen de deelnemers in restaurant Het Ouwe Kamp deze wandeling afsluiten met een kop koffie/thee.

Bij twijfelachtig weer op de zondagochtend even bellen (tussen 8.30-9.00u): 0343-491513.

Data: 

: 2 december 2018: Landgoed Noordhout

: 6 januari 2019: Landgoed Bornia-Heidestein

: 3 februari 2019: Landgoed Den Treek-Henschoten

: 3 maart 2019: Het Beauforthuis-Het Witte Huis-Bosmuseum

Start:  10.00 uur bij de bushalte op het Dorpsplein in Austerlitz

Kosten:  € 2,50 per keer

Duur:  2 uur

Kunstwerk Eden in Zeist geeft centrum extra betekenis   

Kunstwerk Eden in Zeist geeft centrum extra betekenis   

Het centrum van Zeist krijgt een nieuw beeld. Het bronzen beeld genaamd Eden komt in het Hogewegplantsoen en is gemaakt door kunstenaar Ram Katzir. Het kunstwerk van een zittende man en hond, met een hoogte van bijna 4 meter is een blikvanger voor het vernieuwde centrumgebied. Wethouder Cultuur Marcel Fluitman en de directeur van het Mondriaan Fonds onthullen het beeld Eden vrijdag 23 november om 18.30 uur.

Het beeld wordt geplaatst voor de kastanjeboom in het nieuw ingerichte plantsoen. ’s Avonds wordt het kunstwerk op bijzondere wijze verlicht.

Ram Katzir omschrijft zijn het beeld Eden als ‘bedrieglijk eenvoudig van vorm’.

“Geïnspireerd door de organische rondingen in de natuur is het ontwerp naïef en tegelijkertijd verfijnd”.

Ander werk van hem werd op verschillende plaatsten  in binnen- en buitenland opgeleverd.

Bijdrage Mondriaan Fonds

De gemeente Zeist ontving voor de kunstopdracht een bijdrage van het Mondriaan Fonds. Het Mondriaan Fonds ontvangt haar middelen uit de rijksbijdrage en is een belangrijk instituut op het gebied van kunst en erfgoed.

Vernieuwing centrumgebied

Het beeld Eden maakt deel uit van de Beeldenroute Zeist.  Regelmatig worden er nieuwe kunstwerken toegevoegd aan de beeldenroute. Zo wordt er in de loop van 2019 ook  een werk van kunstenaar Gabriël Lester op het Emmaplein geplaatst. Wethouder Fluitman: “Het vernieuwde centrum en de beeldenroute laten zien dat Zeist zich voortdurend ontwikkelt, en dat kunst extra betekenis geeft aan plaatsen waar mensen samenkomen”.

 

 

 KERSTCONCERT ZEISTER MANNENKOOR

KERSTCONCERT ZEISTER MANNENKOOR

Op vrijdagavond 21 december a.s. geeft het Zeister Mannenkoor het traditionele Kerstconcert. Dit concert vindt plaats in de sfeervolle kerk van de Evangelische Broedergemeente aan het Zusterplein 12 in Zeist.

Het concert begint om 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur.

Op het programma staat een mengeling van prachtige Christmascarols. Tevens kan men genieten van een viertal intermezzi.

Aan het concert wordt medewerking verleend door sopraan Sabine Kirsten en het Blaasensemble OBK Zeist.

Wim Brunsveld zal het orgel weer bespelen. De beschermheer van het koor, burgemeester drs. J.J.L.M. Janssen, zal ook dit jaar weer zijn medewerking verlenen.

Het koor wordt ondersteund door de vaste pianiste, Danielle Kok. De algehele leiding is in handen van de koordirigent Arie Perk.

 

Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 30 november a.s.via:

www.zeistermannenkoor.nl(link: kaartverkoop)

of bijZeister Muziekschool (middaguren)

Indien nog beschikbaar op de avond van het concert bij ingang van de zaal.

 

Folk University Jazzband

Folk University Jazzband is zondagmiddag 9 december om 14.30 uur te gast bij Jazz Club Zeist in het “Torenlaan Theater”.

 

De FUJB bestaat uit een 6-tal enthousiaste muzikanten uit Harderwijk en de naaste omgeving en wordt vaak aangevuld met een gastzangeres.

De naam van de band was verbonden met de volksuniversiteit, waarvan de bandleider tevens de oprichter was, maar kan evenzeer verwijzen naar het universiteits–verledenvan de stad Harderwijk.

Sinds haar oprichting in 1991 heeft de band zich de improviserende muziekstijl eigengemaakt  zoals die ontstond in de vorige eeuw in New Orleans, ook wel aangeduid als de klassieke jazz.

Samenstelling:

Carl de Ruigh – Trompet
Leendert van Bloois – Trombone
Bert Kroon – Klarinet
Maarten van de Meer – Slagwerk
Jan Blonk – Banjo/Gitaar
Ronald Wijnands – Contrabas
Gastzangeressen – Zang

De zaal aan de Torenlaan 38 te Zeist is open vanaf 14.00 uur, waar toegangskaarten à € 12,50 p.p. zijn te verkrijgen, of reserveren via onze website www.jazzclubzeist.nl

 

NIEUW FESTIVAL IN DE HUISKAMERS VAN ZEIST

NIEUW FESTIVAL IN DE HUISKAMERS VAN ZEIST

Bij Gluren bij de Buren is de bank de tribune en het vloerkleed het podium

Op zondag 10 februari 2019 vindt huiskamerfestival Gluren bij de Buren voor de eerste keer plaats in Zeist. Alle wijken van Zeist worden die dag in vervoering gebracht met optredens van lokale podiumkunstenaars in huiskamers van gastvrije bewoners. Huiskamers en artiesten kunnen zich tot en met 30 november opgeven om mee te doen aan het festival.

Het concept is simpel: elke huiskamereigenaar is een dagje directeur van zijn/haar eigen poppodium of mini-schouwburg. Artiesten spelen tussen 12.00 en 17.00 drie keer het vloerkleed plat met een optreden van 30 minuten. Tijdens Gluren bij de Buren komen buurtbewoners bij elkaar op de koffie om te genieten van intieme optredens van lokale artiesten.

Huiskamers gezocht

Gluren bij de Buren is op zoek naar zeistenaren die deel willen uitmaken van het festival om er samen een groot succes van te maken. Dit kan van groot tot klein zijn en van flatje tot villa. De organisatie heeft als doel dat er in alle wijken van Zeistop 10 februari kan worden gegluurd.

Artiesten gezocht

Naast huiskamers is Gluren bij de Buren op zoek naar artiesten uit Zeistdie hun talent willen verspreiden. Smartlap of jazz, kindertheater of poëzie, alles kan en alles mag. Uiteraard is het voor artiesten ook mogelijk om in hun eigen huiskamer een optreden te verzorgen.

Verander je graag jouw huiskamer in een artistiek paleis of sta je liever zelf tussen

de schuifdeuren? Aanmelden kan tot en met 30 novembervia www.glurenbijdeburen.nl/zeist.

Jan Hensen voor 3e keer op rij gekozen tot beste winkelketen!

Jan Hensen voor 3e keer op rij gekozen tot beste winkelketen

Innovatieve conceptstore en onderscheidend concept maken Jac Hensen opnieuw beste winkelketen bij ABN AMRO Retailer of the Year-verkiezing

Jac Hensen is door ABN AMRO voor de 3e keer op rij uitgeroepen tot beste winkelketen en voor de 2e keer op rij tot beste webshop. Maar liefst 214.000 consumenten brachten in 29 categorieën hun stem uit, waaronder die voor herenmode. Het lijken de innovatieve conceptstore en het onderscheidende winkelconcept van Jac Hensen te zijn geweest die de winst in de wacht hebben weten te slepen.

“We zijn enorm trots dat we de prijzen opnieuw in de wacht hebben weten te slepen. Met belangrijke beoordelingsaspecten zoals prijs, acties, deskundigheid, service, klantvriendelijkheid en winkeluitstraling is het voor ons een belangrijke erkenning. En omdat de prijs is uitgereikt op basis van stemmen door consumenten, dus onze eigen klanten, voelt dat extra goed,” aldus Lars Woordes, marketingmanager bij Jac Hensen.

De winkelketen scoort een 8,3 voor de fysieke winkel en een 8,2 voor de webwinkel. Uitschieters binnen de score zijn een 9 voor klantvriendelijkheid in de winkels, een 8,8 voor betrouwbaarheid en een 8,8 voor service in de webwinkel. Jac Hensen laat daarmee winkelketens zoals C&A, Jeans Centre, The Stone en Shoeby achter zich.

Jac Hensen opende in Apeldoorn onlangs een innovatieve conceptstore en introduceert in meerdere filialen de slimme mogelijkheden van online. LED-schermen tonen trendy outfits, terwijl klanten QR-codes kunnen scannen om bestellingen te doen. Deze focus op innovatie lijkt sterk te hebben bijgedragen aan het in de wacht slepen van de award.

“We onderscheiden ons als familiebedrijf met een persoonlijke stijl. Klanten ervaren bij ons echte aandacht en passie voor mannenmode. Enthousiasme en vakmanschap gaan hand in hand met stijl, kwaliteit en eerlijke prijzen. Daarvoor zijn we altijd op zoek naar de mooiste merken, juiste partners, beste stoffen en beste deals. En dat alles bieden we aan met een warm familiegevoel en een hoog serviceniveau. Ik ben er van overtuigd dat dit ons heeft geholpen om voor de 3e keer beste winkelketen en voor de 2e keer beste webshop te worden,”vult Woordes aan.

Over

Jac Hensen is een familiebedrijf waar de persoonlijke aandachtsoog in het vaandel staat. Dat geldt voor alle 12 vestigingen en de webshop met het complete assortiment. Klanten die binnenstappen ervaren echte aandacht en passie voor mannenmode. Enthousiasme en vakmanschap gaan er hand in hand met moderne collecties, goede kwaliteit en eerlijke prijzen. Jac Hensen is pas tevreden als de klant voelt dat het goed zit. Jac Hensen: weten dat het goed zit. www.jachensen.nl.

 

1 2