Een nieuwe toekomst voor gebied Dijnselburg

Een nieuwe toekomst voor gebied Dijnselburg

Een nieuwe toekomst bedenken voor het gebied rond landgoed Dijnselburg. Daar gaat de gemeente Zeist in 2019 volop mee aan de slag. De gemeenteraad heeft op 15 november jl. de kaders vastgesteld waaraan het gewenste toekomstbeeld voor het gebied moet voldoen. De raad heeft nog twee extra kaders meegegeven voor de gebiedsvisie: zorg dat het landgoed Dijnselburg zo ontwikkeld wordt dat het karakter behouden blijft en zorg dat er op het landgoed geen doorgaande weg komt voor gemotoriseerd verkeer.

Dijnselburg is het gebied tussen de Amersfoortseweg, Huis ter Heide, de A28 en de Panweg. Het gebied moet beter toegankelijk worden en een mooiere, aantrekkelijkere uitstraling krijgen met in ieder geval ruimte voor wonen en recreatie. En met ruime aandacht voor de cultuurhistorische waarde van Dijnselburg.

Kansen

In Dijnselburg speelt een aantal ontwikkelingen, die aanleiding geven om na te denken over de toekomst van dit gebied. Zo is de eigenaar van camping Dijnselburg in gesprek met projectontwikkelaar BAM voor mogelijke woningbouw. Ook de eigenaar van het Chinees-Indisch restaurant Tong Ah is hierop aangesloten. Verder heeft de eigenaar van het landgoed Dijnselburg ook plannen voor herbestemming van het landgoed. De gemeente wil graag onderzoeken welke ontwikkelingsmogelijkheden er zijn voor deze gebieden, waarbij het doel is om de versnippering van het gebied tegen te gaan en meer eenheid te creëren met ruimte voor wonen, groen en recreatie.

Interactief proces

De gemeente start begin 2019 een interactief proces waar geïnteresseerden en belanghebbenden aan kunnen meedoen. De gebiedsvisie wordt vervolgens in de komende jaren uitgevoerd.

Het interactieve proces begint met een startbijeenkomst waar alle belanghebbenden en andere belangstellenden welkom zijn. Deze bijeenkomst vindt begin 2019 plaats. Een uitnodiging hiervoor wordt huis aan huis verstuurd naar alle adressen in en vlakbij het plangebied. Ook in de Nieuwsbode wordt de startbijeenkomst aangekondigd. Na de startbijeenkomst volgen interactieve sessies .Met als eindresultaat: de gebiedsvisie. De verwachting is dat de visie rond de zomer 2019 klaar is.

Wat is een gebiedsvisie

Een gebiedsvisie is een visie op een bepaald gebied: hoe zouden we dat willen gebruiken en inrichten? Welke activiteiten zouden er wel of niet plaats mogen vinden? Aan welke functies hebben we als gemeente nu en in de toekomst behoefte en hoe past dat eventueel in dit gebied? De visie is een plan op hoofdlijnen, verdere concrete invulling gebeurt door het vaststellen van een bestemmingsplan voor (een deel) van het gebied.