Start bouw 80 sociale huurwoningen in Kerckeboch (Zeist)

Start bouw 80 sociale huurwoningen in Kerckeboch (Zeist)

 

De bouwdoeken op de hekken lichten al een tipje van sluier op. Hier komen straks twee mooie woongebouwen met 80 sociale huurwoningen. Woningcorporatie Woongoed Zeist is de opdrachtgever. Bouwbedrijf Bam bouwt de woningen. Ze zijn inmiddels gestart met de heiwerkzaamheden. Geen palen die met een klap in de grond geslagen worden, maar een machine die een diep gat boort en dat volstort met beton. Hier komen 80 energiezuinige woningen die helemaal aansluiten bij de mooie nieuwbouw in Kerckebosch Zeist.

Energiezuinig en gasloos

Woongoed Zeist zorgt voor betaalbare woningen in Zeist voor mensen met een bescheiden inkomen. “Omdat de woonlasten voor een groot deel worden bepaald door de energielasten zetten we flink in op duurzaamheid,” vertelt projectleider Henk van Veldhuisen. “Want energiebesparing is nodig voor het klimaat, maar moet ook gepaard gaan met een lagere energierekening.” Conform de huidige regels worden de woningen niet alleen zeer energiezuinig, maar ook gasloos.

Bouwfeestje in het voorjaar

In april zijn de eerste contouren van de gebouwen zichtbaar en vieren we met de toekomstige bewoners de bouw. In 2020 krijgen zij hun sleutel en kan het verhuizen beginnen.